Matematik Özel Ders

Matematik Özel Dersin Faydaları,

Özel ders almak öğrencilerin okulda yaşamış oldukları eksikliklerin giderilmesine olanak sağlarken aynı zamanda dersi çok daha iyi pekiştirmelerine de aracı olmaktadır.

Günümüzde pek çok ebeveyn, çocuklarının topluma faydalı bir birey olmaları ve derse hakimiyetlerinin artması için özel ders olanağı sunmaktadır.

Öğrencilere birçok ders alanında sunulan özel ders seçenekleri birçok faydası eğitimsel ve bilimsel olarak ispatlanmış bir metot ve yöntemdir.

Sınıf ve derslik ortamlarında bir seferde anlama ve idrak etme zorluğu çoğu öğrenci için son derece külfetli olabilmektedir.

Kimi derslerin ve konuların bütünlüklü bir şekilde anlatılması ise söz konusu sınıflarda ve okul ortamlarında söz konusu olamamaktadır. Bu nedenle özel derslerin ilk faydaları arasında birebir olması gösterilebilir.

Öğrenci ile öğretmen arasında kurulan iletişim anlaşılmayan konuların üstünden geçilmesi, tekrar tekrar anlatılması ve öğrencinin anlayana kadar sormaya devam etmesi gibi eğitsel destekleri sağlamakta.

Matematik Özel Ders

Öğrenci aldığı özel derslerde psikolojik olarak sormaktan çekinmez ve konunun üstüne gidebilmektedir. Birçok öğrencinin odaklanma problemi içerisinde olduğu da gözler önüne serilmekte.

En az yirmi kişilik bir sınıf içerisinde kurulan ortamlar gürültülü, karmaşık ve kaotik olabilmekte. Ancak alınan özel ders tamamen odaklanmayı teşvik edici sessiz bir ortamda gerçekleşmektedir.

Hem okuldaki sınavlar hem de hazırlanmakta olduğu ülke çapındaki genel sınavlar birçok açıdan zorlayıcı olabilmekte. Bu bağlamda verilmekte olan özel ders seçenekleri öğrencilerin sınavlara yetkin bir şekilde hazırlanmalarına da ön ayak olmaktadır.

Aynı zamanda sınav pratiği yapmak açısından da olumlu sonuçlar elde edilmekte. Sınavlarda hangi sorulardan başlanacağı, hangi stratejilerin geliştirilmesi gerektiği, nasıl davranılması gerektiği gibi alanlarda bizzat öğretmen tarafından yönlendirilen öğrenciler bu alanda da kendilerine olan güveni tazeleyip sürekli olarak pratik yaptıkları için daha deneyimli olarak söz konusu sınavlara girebilmekte.

Matematik Özel Ders

Neden Matematik Çalışmalıyız?

İçerdiği çeşitli zorluklar nedeniyle matematik konusunda sıkıntı çeken birçok insan vardır. Ek matematik dersleri inanılmaz derecede faydalı olabilir.

Neden matematik öğreniyoruz diye sorarsanız; matematik, bir çocuğun akademik kariyerinden iş hayatlarına, günlük yaşamlarına kadar her alanda faydalı bir konudur.

Matematik özel dersin amaçlarından bazıları şunlardır:

MEB’in resmi matematik müfredatındaki kavramları tekrar etmek

Arayı kapatmak ve zayıf konular üzerinde çalışmak

Mevcut bilgileri pekiştirip üzerine ekleyerek geliştirmek

Genel sınavlara hazır olmak ve okuldaki matematik sınavlarında başarılı olmak

Matematik disiplininin ve çeşitli matematik kavramlarının önemini anlamak

Ve tabii ki bir matematik uzmanı olmak!

Pi sayısı

Özel Dersin Öğrencilere Sağlayacağı Faydalar

Özel Ders Almak Eğitim Kalitesini Yükseltir

Özel ders bilindiği üzere öğrenci ve hoca arasında yapılan birebir derslerden oluşur. Özel öğretmen veya oyun ablası ile derse oturan öğrenci, her sorusuna cevap bulur.

Sınıf ortamında tek bir hocanın tüm çocuklarla özel olarak ilgilenmesi, anlamasını sağlaması çok zordur. Özel dersler bu aşamada çocukların eğitim kalitesini yükseltir.

Çocuklar okulda diğer çocukların başarısından dolayı kendilerinde eksiklikler görebilmektedir. Bu nedenle de başaramayacağım korkusu ile derse katılım da oldukça azdır; ancak özel ders sayesinde çocukların derse katılım oranları artırılmakta ve çocuklar çok daha verimli bir şekilde okul hayatlarına devam etmektedir.

Odaklanma Problemi Aşılır

Kalabalık sınıf ortamı her çocuk için ideal bir eğitim alanı değildir. Çocuklar çekingenlik gösterebilir, algılama sorunu yaşayabilir, dikkat dağınıklığı ile karşı karşıya gelebilir.

Anlatılan konuya odaklanamamak, bir türlü istenilen dikkat yoğunluğunu sağlayamamak çok sık karşılaşılan bir durumdur. Birebir ders alan çocuklar bu anlamda şanslı çünkü odaklanma problemini zamanla yenmeyi öğrenirler.

Özel Ders Programı İsteğe Bağlı Programlanır

Özel ders alan çocuklar okul gibi sıkı kurallar çerçevesinde eğitim desteği almaz. Aksine okul yorgunluğunun atıldığı, zihnin çalışmaya hazır olduğu saatler düşünülerek ders programı hazırlanır. Ders içeriği ise okula ve hazırlanılan sınava göre düzenlenir.

Hatta dikkat problemi olan çocuklar için öğretmenler çok daha farklı yöntemler de uygulayabilmektedir. Bu nedenle de genellikle ebeveynler ile görüşmeler sağlanmakta ve hangi konularda başarısız olduklarına dair planlamalar gerçekleştirilmektedir.

Bu nedenle de çocukların çok daha hızlı öğrenebilmesi için farklı yöntemler öğretmen tarafından belirlenmektedir.

İlgi Çekici İçeriklerle Ders Canlı Tutulur

Tek düze bir ders saati çocuklar ve gençler için sıkıcı bir rutinden ibarettir. Oyun ablası ve oyun abisi çocuğun dersten sıkıldığını veya dikkatinin dağıldığını anladığı an ses tonuyla, anlatma biçimiyle, soru – cevap etkileşimi ile dersin yönünü değiştirir, canlandırır. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için oyunlaştırılarak ders anlatılır.

Pek çok çocuk dersi oyunlar ile öğrenmekten hoşlanmaktadır. Her öğretmenin öğretme şekli farklı olduğundan dolayı öğrenciler de bu duruma uyum sağlamayabilmektedir.

Bu sebeple de oyun ablası ya da oyun abisinin yanı sıra özel ders öğretmenleri de kendilerine has yöntemler sayesinde çocukların odaklanma problemini de ortadan kaldırmakta ve çok daha hızlı bir şekilde öğrenmelerine de olanak sağlamaktadır.

Farklı Bakış Açısı Geliştirir

Farklı bakış açısı sayısal derslerde genellikle işler. Çünkü bir problemi hep aynı şekilde çözmeyi öğrenmek çocuk için uzun vadede faydadan çok zarar verir. Çocuğun problemlere yaklaşımı çok yönlü olmalıdır.

Sorunun çözümünü klasik yollardan değil de farklı bir açıdan çözen çocuk yargılanmamalı, dersten soğutulmamalıdır. Çok yönlü soru çözümleri çocuğa akademik ve sosyal hayatta başarı getirir, özgüven aşılar.

İhtiyaç Duyulan Derse Yönelik Alınır

Oyun ablası ve abisi; çocuğun aldığı ders için baştan sona bir program hazırlar. Bu programın içeriği çocuğun eksik olduğu konular üzerine yoğunlaştırılır. Zaten bildiği şeyleri yeniden dinlemek şüphesiz dersi sıkıcı hale getirecektir. Özel dersin en etkili faydası eksik konuları öğrenmek, pekiştirmektir.

Ezberi Değil Öğrenmeyi Sağlar

Eğitim sistemimizde yapılan tüm değişikliklere karşın öğreten değil ezberleten bir sistemin olduğu aşikâr. Özellikle lise döneminde ezber rol oynuyor. Özel ders bu kalıpları yıkmak, öğrencilerin konuyu derinlemesine öğrenmesi için ideal bir yoldur.

Konuyu öğrenmek, temel oluşturmak tüm eğitim hayatında başarı getirir. İlkokulda öğrenilen bir matematik bilgisi lisede, sınavlarda yeniden karşımıza çıkacağı için öğrenmek temel amaçtır.

Verimli Sonuçlar Elde Edilir

Düzenli özel ders eğitimi alan çocukların uzun vadede başarılı, sağlam temele sahip öğrenciler olduğu gözlenmiştir.

Bu nedenle ebeveynler bilhassa sınava hazırlık yapılan yıllarda çocuğun yükünü hafifletmek, işini kolaylaştırmak için özel ders desteği alıyor. Birebir ders almak akademik başarıyla birlikte aynı zamanda öğrenciye birebir rehberlik hizmetini getirir.

ANKARA | MATEMATİK ÖZEL DERS İÇİN TIKLAYIN

ONLINE MATEMATİK ÖZEL DERS İÇİN TIKLAYIN