[Ankara] Eğitim (Öğrenci) Koçluğu

Keşfet

Eğitim koçluğu ile öğrenci kendisini ve yeteneklerini keşfeder

Hedef

Eğitim koçu öğrencinin uygun hedef belirlemesine yardım eder

Destek

Eğitim koçu öğrencinin ilerlemesine doğru yöntemlerle destek sağlar

Güçlü

Eğitim koçluğu ile öğrencinin güçlü yönleri ortaya çıkarılır ve geliştirilir

Zaman

Koçluk sistemi öğrenciye zaman yönetimi konusunda yardım eder

Denge

Koçluk sistemi ile öğrenci çeşitli disiplinler arasında denge kurabilir

Eğitim Koçu Kimdir?

Bireyin akademik yaşamda ve çalışma hayatında başarı elde etme becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütür. Kişinin, kendine hedef koymasını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmesine yönelik yol haritası ve eylem planı yapmasına destek sağlar.


Eğitim Koçunun Amaçları Nelerdir?

Bireyin kendi potansiyelini keşfetme, hedeflerini belirleme ve özgüven kazanmasına yardımcı olan eğitim koçunun genel amaçları şunlardır;

 • Kişinin kendini tanıması ve hedeflerini belirlemesi için motivasyon sağlamak,

 • Belirlenen hedefe ulaşmada stratejiler belirlemek,

 • Plan ve program geliştirerek, plandaki sapmaları ve devamlılığı denetlemek,

 • Kişinin aile ve çevresi ile iletişimindeki aksaklıkları gidermesi için yol göstermek,

 • Bireyin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek mesleki yönlendirme yapmak,

 • Okul ve sınavlardaki başarıların takibini sağlamak ve arttırılmasına yönelik çözümler üretmek,

 • Kaygı ve stres yönetimi yapmak ve bunlara neden olan durumları ortadan kaldırmaya çalışmak,

 • Kişinin öz disiplin ve özgüven kazanmasına yardımcı olmak,

 • Yaratıcılık ve farkındalık geliştirme ortamları yaratmak,

 • Eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına dönük bilgilendirme yapmak,

 • Bireyin sosyal gelişimine katkıda bulunmak.
Eğitim Öğrenci Koçluğu
[Ankara] Eğitim (Öğrenci) Koçluğu Talep Oluştur